Giỏ hàng

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH REWARDS

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH REWARDS

Trở thành Thành Viên Bạch Kim Đặc Biệt


  1. Người xin đăng ký trở thành Thành viên Bạch Kim Đặc quyền phải từ 20 tuổi trở lên.
  2. Phải cung cấp tên giấy phép cư trú / chứng minh nhân dân và bản sao tài khoản sổ tiết kiệm hợp lệ tại Đài Loan.
  3. Phải đồng ý Lidar International Co., Ltd. (sau đây gọi tắt là "Công ty Lidar") đại diện khai báo thuế thu nhập khác và cấp chứng từ khấu trừ theo quy định của pháp luật Đài Loan.
  4. Sau khi nộp hồ sơ, công ty Lidar sẽ xem xét trong vòng từ 4 đến 7 ngày làm việc và sẽ thông báo kết quả qua E-mail. Chuyên viên Lidar sẽ hẹn bạn gặp mặt trực tiếp để ký Hợp đồng tham gia Thành viên Bạch Kim đặc biệt.
  5. Công ty Lidar sẽ chia lợi nhuận là 2% từ tổng số tiền đơn hàng hoàn tất của các thành viên bạc trong nhóm của Thành viên Bạch Kim. (số tiền đơn hàng không bao gồm phí vận chuyện và phí lệ khác) Thành viên Bạch Kim Đặc biệt sẽ được hưởng quyền lợi và ưu đãi đặc biệt theo chương trình của nền tảng LifeBox.
  6. Công ty Lidar có quyền xem xét, huỷ bỏ, tạm dừng, sửa đổi hoặc chấm dứt chương trình.
  7. Thành viên Bạch Kim Đặc biệt không thể có những hành vi đạo đức giả, lừa đảo hoặc có những hành vi khiến người khác bị lừa gạt, hãm hại. Nếu do yếu tố cá nhân hoặc hành vi vi phạm pháp luật của bản thân Thành viên Bạch Kim Đặc biệt mà gây ra tổn thất cho các thành viên khác của nền tảng LifeBox, công ty Lidar sẽ khởi kiện xử lý theo luật Đài Loan.