Giỏ hàng

Soothing Lutein chanh thơm bổ mắt

Soothing Lutein chanh thơm bổ mắt
Soothing Lutein chanh thơm bổ mắt
Soothing Lutein chanh thơm bổ mắt
Soothing Lutein chanh thơm bổ mắt
Soothing Lutein chanh thơm bổ mắt
Soothing Lutein chanh thơm bổ mắt
Soothing Lutein chanh thơm bổ mắt
Soothing Lutein chanh thơm bổ mắt
Soothing Lutein chanh thơm bổ mắt
Soothing Lutein chanh thơm bổ mắt
Soothing Lutein chanh thơm bổ mắt
Soothing Lutein chanh thơm bổ mắt
Soothing Lutein chanh thơm bổ mắt
Soothing Lutein chanh thơm bổ mắt
Soothing Lutein chanh thơm bổ mắt
Soothing Lutein chanh thơm bổ mắt
Soothing Lutein chanh thơm bổ mắt
Soothing Lutein chanh thơm bổ mắt
Soothing Lutein chanh thơm bổ mắt
Soothing Lutein chanh thơm bổ mắt
Soothing Lutein chanh thơm bổ mắt
NT$559
Giá chưa có VAT: NT$559

1. Sử dụng free form lutein đã được cấp bằng độc quyền sáng chế

2. Sản phẩm được thêm vào chanh thơm nên có hương thơm độc đáo

3. Hình thức làm theo kiểu thanh thạch đông

4. Không thêm hương liệu, phẩm màu, bạn có thể yên tâm sử dụng

5. Chất hóa dẻo và vi sinh vật đủ tiêu chuẩn theo kiểm nghiệm của SGS

Viết đánh giá

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến